adult nc chat Instructie verantwoord alcoholgebruik online dating

Treiteren, schelden, bedreigen en buitensluiten: Jongeren en de keerzijde van de digitale wereld - Een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar oordelen over en ervaringen met digitaal asociaal gedrag ten opzichte van regulier asociaal gedrag door Nederlandse jongeren. The future of the European corporate social responsibility strategy : if and how is it possible to establish a reporting requirement that makes coherent disclosure on environmental, social and governance information mandatory for European companies?

De invloed van nabootsing tijdens een verkoopgesprek Onderzoek naar de invloed van het gebruik van non-verbale en verbale nabootsing door de verkoper op liking en vertrouwen van de klant in de verkoper tijdens een verkoopgesprek.Sociale steun bij hartrevalidanten - Een observationeel onderzoek naar de beleving van sociale steun en relaties van sociale steun met doelmanagement, depressieve symptomen en kwaliteit van leven bij volwassen hartrevalidanten.The link between national agendas and strategic organizational profiling: strong or missing?Een onderzoek naar verschillen tussen de strategische beleidskeuzes van de overheid en de strategische beleidskeuzes van 13 universiteiten in Nederland.Covering the globe by cross-border acquisitions : what is the impact of previous cross-border acquisition experiences on the acquisition implementatino regarding the acquired firm's autonomy, communication, retention and knowledge transfer?

Is het voor het Avonturenpark Hellendoorn rendabel een griezelparty aan te bieden aan bedrijven, hierbij rekening houdende met huidige marktvraag ?

: een kostenanalyse van het nieuwe personeelsfeestconcept in combinatie met een marktonderzoek.

Between risk and opportunity - media frames on the blue card directive in the United Kingdom, the Netherlands & Germany for the period of 2006 to 2009 and their contribution to public support for the European Union.

Informatievoorziening omtrent testuitslag van zelftests : wat is de informatiebehoefte van de consument met betrekking tot de testuitslag van een zelftest aangevraagd bij Service Labs en hoe verhoudt deze zich met de gegeven informatie door Service Labs?

Contacts of minority and majority juveniles with the police : an exploratory research on the number of contacts that minority and majority juveniles have had with the police and the number of negative police actions experienced during those contacts.

Signalen van kindermishandeling - Een onderzoek naar knelpunten die inspecteurs kinderopvang van GGD Twente ervaren bij het doorgeleiden van signalen van mogelijke kindermishandeling door beroepskrachten in de kinderopvang.